Normen aangaande de meters

Mis à jour le : 23/09/2016

De Huisvestingscode stipuleert dat:

 1. de woning moet beschikken over individuele meters voor aardgas en elektriciteit, geïnstalleerd door Sibelga en over een meter voor water, geïnstalleerd door Hydrobru.In afwijking hiervan mogen de meters gemeenschappelijk zijn voor collectieve woningen met gemeenschappelijke installaties die worden gedeeld door meerdere huurders.

Bijkomende informatie
Meer informatie over de meters vindt u in het technisch reglement van Sibelga voor aardgas en voor elektriciteit. Meer informatie over de watermeter vindt u in de algemene voorwaarden van Hydrobru.

 1. De huurder moet altijd toegang hebben tot:
  • Voor aardgas: de aardgasmeters en de inrichting om de gastoevoer af te sluiten
  • Voor elektriciteit: de elektriciteitsmeters, de zekeringen en elk ander systeem dat de elektrische installatie beveiligt.
  • Voor water: de watermeter van zijn woning of, als er geen individuele meter is, de watermeter van het gebouw.
 1. Als een aardgas- of elektriciteitsmeter defect is, vervangt Sibelga die gratis (met uitzondering van de verplaatsingskosten), maar enkel wanneer het defect toe te schrijven is aan:
   • ouderdom,
   • normale slijtage
   • een fabrieksfout of fout bij de plaatsing.

  Deze bepalingen gelden eveneens voor Hydrobru en de watermeters.

Opname van de meterstanden bij een plaatsing of vervanging
Wanneer een of meerdere meters worden geplaatst of vervangen, is het ten zeerste aanbevolen om de standen op de oude meters (degene die moeten worden verwijderd of vervangen) op te nemen, alsook de standen op de nieuwe meters (die niet noodzakelijk 0 zijn). Hiermee kunnen heel wat latere complicaties worden vermeden.

                              Compteur_Elec_Anonyme_FR  Compteur_Gaz_Anonyme_FR  Compteur_Eau_Anonyme_FR