Verplichtingen van aardgas- en elektriciteitsleveranciers

Mis à jour le : 22/09/2016

Verplichting om een offerte te maken

In het Brusselse gewest zijn leveranciers verplicht om voor iedereen die dat vraagt een prijsofferte te maken. Deze offerte:

 • moet binnen de 10 werkdagen na de aanvraag afgeleverd worden
 • mag niet discriminerend zijn
 • moet duidelijke en transparante tariefvoorwaarden bevatten, zodat het mogelijk wordt om een vergelijking te maken tussen de prijzen van verschillende leveranciers en tussen de offerte en de werkelijk betaalde prijs.

Uitzonderingen
Een leverancier is niet verplicht om een offerte te maken voor personen:

 • die schulden hebben bij hem
 • EN die hun afbetalingsplan niet respecteren, wanneer ze een dergelijk plan hebben afgesloten

Deze uitzondering kan betrekking hebben op:

 • huidige klanten, van wie het lopende contract afloopt
 • vroegere klanten die nog schulden hebben bij de leverancier

De leverancier kan dus (in bepaalde situaties) kiezen of hij al dan niet een offerte maakt.

 • Als de leverancier ervoor kiest om geen offerte te maken, moet hij de betrokkene schriftelijk van zijn weigering op de hoogte brengen.
 • Als hij ervoor kiest om wel een offerte te maken, heeft hij het recht om, schriftelijk, de betaling van een waarborg te vragen. Deze waarborg mag enkel worden gevraagd aan personen die zich in de bovengenoemde situaties bevinden.

Wanneer een contract afloopt, heeft de leverancier het recht om het contract niet te verlengen. Om dit te doen:

 • moet de leverancier de betrokken klant hier minstens een maand van tevoren per post van in kennis stellen (deze termijn kan langer zijn naargelang de informatie hierover in de algemene voorwaarden van het contract dat met de klant werd afgesloten).
 • De betrokkene moet een nieuw contract afsluiten bij een andere energieleverancier.
 • Wanneer de betrokkene niet reageert en geen nieuw contract afsluit bij een andere leverancier, komt hij terecht in een “contractloze” situatie. Dit betekent dat er aan het leveringspunt van de betrokkene geen “actief” contract is gekoppeld en, aangezien de leverancier nog steeds vermeld staat voor het betrokken leveringspunt, kan hij aan Sibelga vragen om een procedure te starten om over te gaan tot het afsluiten van de meters. Deze procedure wordt een DROP genoemd. Voor deze procedure is geen tussenkomst van een vrederechter vereist.

Wanneer iemand schulden heeft bij een andere leverancier
Een leverancier mag niet weigeren om een offerte te maken en mag evenmin de betaling van een waarborg eisen met als voorwendsel dat de betrokkene schulden heeft bij een andere leverancier. Gelijk welke zwarte lijst van “wanbetalers” die onder de verschillende energieleveranciers circuleert, is overigens strikt verboden.

Contracten van 3 jaar aanbieden

In het Brusselse gewest zijn leveranciers verplicht om contracten met een vaste duur van minstens drie jaar aan te bieden (ook al bieden bepaalde leveranciers de mogelijkheid om andere termijnen van één of twee jaar aan te kruisen of te kiezen). Deze duur biedt de consument de zekerheid dat hij gedurende een relatief lange periode energie geleverd zal krijgen.
Tijdens de duur van het contract:

 • mag de leverancier het contract niet op eigen initiatief ontbinden.
  Hij mag dit, in geval van wanbetaling, enkel doen nadat een wettelijke procedure werd gevolgd en uitsluitend op beslissing van de vrederechter.

 • De klant kan zijn contract op gelijk welk moment ontbinden, zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding moet betalen, op voorwaarde dat hij de in het contract bepaalde opzegtermijn naleeft.
  De opzegtermijn mag wettelijk niet langer zijn dan 1 maand.