Normen aangaande installaties voor aardgas, elektriciteit en koud water

Mis à jour le : 23/09/2016

De regionale normen¹ stipuleren het volgende:

  1. De woning moet beschikken over een individueel drinkwaterpunt binnen de gehuurde wooneenheid. Dit drinkwaterpunt moet ten minste een gootsteen met een sifon omvatten en aangesloten zijn op een systeem voor de afvoer van afvalwater².
  1. De woning moet uitgerust zijn met een elektrische installatie die voldoet aan de normen en volledig in de regel is wat betreft bekabeling, gebruikte materialen, minimale beveiliging, beveiligingsschakelaar, enz³.
  1. De woning moet niet verplicht beschikken over een aardgasinstallatie4.
  2. Het elektrische circuit en de aardgasleidingen (van het gebouw en van de wooneenheid) moeten in goede staat zijn. Bijgevolg mogen ze in geen geval een gevaar vormen in de woning of in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Daarom gelden er voor de installaties specifieke technische voorschriften.

[1] Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen
[2] Art. 5 § 2 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003
[3] Art. 2 § 3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003
[4] Art. 2 § 4 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003