Normen aangaande omgevingslicht, ramen en verlichting

Mis à jour le : 23/09/2016

De wet op de huurcontracten stipuleert dat de woning moet beschikken over ramen die een natuurlijke verlichting mogelijk maken:

  1. minstens de helft van de woonruimten die worden gebruikt als leefruimte of slaapkamer moet beschikken over een natuurlijke verlichtingsbron;
  2. de natuurlijke verlichtingsbron moet minstens gelijk zijn aan 1/12e van de vloeroppervlakte van deze ruimte.

De Huisvestingscode stipuleert dat:

  1. de ramen (glas, raamwerk en kozijnen) in goede staat moeten zijn;
  1. de ramen moeten kunnen worden geopend en gesloten en volledig water- en luchtdicht moeten zijn.

De woning moet verplicht in overeenstemming zijn met de specifieke geldende technische voorschriften inzake verluchting. De ramen moeten goed onderhouden worden om een probleemloze werking te garanderen.