Ingrijpen in het verbruik

Mis à jour le : 26/09/2016

Zoals de onderstaande grafiek duidelijk maakt, zijn het toilet en de persoonlijke hygiëne verantwoordelijk voor een groot deel van het waterverbruik. Maatregelen om het waterverbruik terug te dringen, moeten dus in de eerste plaats op deze twee elementen gericht zijn.

Daarnaast moet zeker ook worden nagegaan of er geen lekken zijn in de installaties, die het verbruik aanzienlijk kunnen verhogen. Er moet te allen tijde worden voorkomen dat de waterleidingen bevriezen. Tot slot kunnen er aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd door modern kraanwerk te installeren.

Gemiddeld is het waterverbruik in een woning als volgt verdeeld (Bron Stadswinkel):Eau_Repartition_moyenne_consommation_eau_NL

 

Persoonlijke hygiëne en toilet
 • Minder vaak een bad nemen: een douche van 5 minuten verbruikt 60 liter water; voor een bad is 120 liter water nodig.
 • Het watervolume bij het doorspoelen verkleinen: als het toilet geen dubbele spoelknop heeft, kan men een volle (gesloten) fles water in het waterreservoir leggen om het volume water erin en dus ook het verbruik, te verkleinen.

Lekken bestrijden

Een waterlek kan een aanzienlijke meerkost betekenen.

Stel:

Een kraan die een jaar lang druppel per druppel water laat weglekken, verbruikt 35 m³ water, wat ongeveer 190 euro per jaar kost (Bron: Hydrobru op basis van een gemiddelde waterprijs van 5,42 euro/m³ bij wijze van voorbeeld).

Een defect doorspoelsysteem van een toilet kan tot 219 m³ water per jaar verbruiken (bron: Hydrobru), goed voor ongeveer 1200 euro/jaar!(Bron: Hydrobru op basis van een gemiddelde waterprijs van 5,42 euro/m³ bij wijze van voorbeeld). De betrokken onderdelen moeten dan ook zo snel mogelijk worden hersteld of vervangen.

FuiteWaterlekken zijn niet altijd zichtbaar (bijvoorbeeld: een geblokkeerde klep van een boiler). De beste manier om na te gaan of er lekken zijn, is de stand op de watermeter noteren voor het slapengaan en hem de volgende ochtend opnieuw noteren voordat er water wordt gebruikt. Als er een verschil is tussen de twee meterstanden, dan is er een lek.

 

Verantwoordelijkheid van de huurder/eigenaar bij lekken:
Lekken in zichtbare leidingen zijn gewoonlijk de verantwoordelijkheid van de huurder (bijv. een lekkende kraan). Zodra het lek wordt vastgesteld, moet de eigenaar worden verwittigd en moet zijn akkoord worden gevraagd voor de herstelling (door een loodgieter of de betrokken persoon zelf).
Lekken in interne leidingen of in de muur ingewerkte leidingen daarentegen, zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In dit laatste geval moet de eigenaar ook zo snel mogelijk worden verwittigd; tenzij het om een noodgeval gaat waarvoor een andere procedure geldt. Meer informatie hierover vindt u hier.

Goedkope herstellingen:
Er bestaan verenigingen en OCMW’s die herstellingen aan lag prijzen aanbieden.

Bevroren leidingen

In de winter kunnen leidingen bevriezen. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn: geen watertoevoer meer, beschadiging van het materiaal en mogelijke waterlekken bij het ontdooien, enz. Hier moet in het bijzonder op worden gelet bij woningen met installaties waarvan de leidingen voor de watertoevoer langs buiten lopen (via een terras bijvoorbeeld).

Hiertegen kunnen de volgende preventieve maatregelen worden genomen:

 • in de ruimten waar de leidingen doorheen lopen moet getracht worden om de temperatuur boven 0° te houden.

Minimaal verwarmen is noodzakelijk
Om te besparen, verwarmen sommige mensen hun woning niet of nauwelijks. Deze maatregel kan uiteindelijk duurder blijken te zijn omdat de betrokkenen het risico lopen dat hun leidingen bevriezen en er hierdoor een waterlek ontstaat. Buitenleidingen kunnen worden ingepakt in glaswol (vastgemaakt met kleefband of ijzerdraad) of in polyethyleenschuim dat verkrijgbaar in vormen die perfect aansluiten op de vormen van de leidingen.

 • Als er geen enkele andere mogelijke oplossing is, kan men permanent een klein straaltje water laten lopen; leidingwater heeft namelijk een temperatuur die schommelt tussen de 4° en 12°. Maar dat is uiteindelijk slechts een tijdelijke oplossing en een allerlaatste redmiddel, omdat het een niet te onderschatten verspilling met zich meebrengt.
 • Als de woning tijdens vorstperiodes niet wordt bewoond, kan het nuttig zijn om het water van alle binneninstallaties af te laten.
 • Verder is het nuttig om voor de winter te controleren of de binneninstallatie kan worden ontlucht en of de stopkraan (voor de meter) goed sluit.

Als de leidingen reeds bevroren zijn, kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

 1. de stopkraan bij de watermeter moet worden gesloten. Als ook deze kraan is bevroren, moet die eerst worden ontdooid met een haardroger (gebruik nooit een systeem dat verwarmt door middel van een vlam).
 2. de ontluchtingskraan en de hoogste kraan in het leidingensysteem moeten worden geopend.
 3. de metalen leidingen moeten met een haardroger worden ontdooid door geleidelijk aan op te schuiven. Het wat zal uiteindelijk via de ontluchtingskraan wegvloeien.
 4. Let erop dat leidingen in polyethyleen of PVC niet smelten of beschadigd raken.
 5. Als alles ontdooid is, moet de ontluchtingskraan worden dichtgedraaid en moet de stopkraan langzaam worden geopend. Door voorzichtig te werk te gaan, wordt voorkomen dat er ergens schade wordt veroorzaakt door water wanneer er een leiding gesprongen is ten gevolge van de bevriezing.

Het kraanwerk aanpassen

Door het kraanwerk aan te passen kan aanzienlijk worden bespaard.

Door debietbegrenzers (ook beluchters of mousseurs genoemd) op kranen van wastafels en spoelbakken te installeren in plaats van gewone straalbrekers, kan het verbruik met 30 tot 70% worden verminderd zonder enig comfortverlies.