Contract met een vaste prijs of variabele prijs

Mis à jour le : 02/09/2016

De leveranciers bepalen vrij hun prijzen en bieden contracten met een vaste prijs en/of met een variabele prijs aan.

Zekerheid en prijsstabiliteit.
Contracten met een vaste prijs bieden een grotere zekerheid (wat betreft het gehanteerde tarief); bovendien zijn de facturen minder complex (beter inzicht in het gehanteerde tarief).

Contract met vaste prijs

In dit type contract ligt de door de leverancier voorgestelde prijs in principe vast gedurende de drie jaar van het contract. Daarbij wordt geanticipeerd op de evolutie van de energieprijzen. De leverancier kan echter in de algemene verkoopvoorwaarden aangeven dat het tarief na één, twee of drie jaar kan worden herzien. Deze tariefherziening gebeurt op basis van een indexatieberekening, eveneens vermeld in de algemene voorwaarden.

Als de leverancier de formule van de indexatieberekening zoals die wordt vermeld in de algemene voorwaarden wil wijzigen, moet hij de klant daarvan vooraf in kennis stellen. Die kan dan:

  • de nieuwe prijs die resulteert uit deze gewijzigde berekeningsformule accepteren
  • of zijn contract opzeggen en van contract of leverancier veranderen zonder opzeg of schadevergoeding.

De keuze van de duur van de vaste prijs heeft geen invloed op de duur van het contract.
Privécontracten worden verplicht afgesloten voor een periode van 3 jaar. De consument kan evenwel kiezen voor een prijs die is vastgelegd voor een periode van 1, 2 of 3 jaar.

Contract met variabele prijs

In dit type contract, en overeenkomstig de federale wetgeving, wijzigen de prijzen vier keer per jaar (elk trimester) op basis van de door de leverancier gekozen indexatieparameters.

Concreet:

Verschillende door de leveranciers gehanteerde berekeningswijzen

  • Ofwel berekent de leverancier het gemiddelde van de vier prijzen van dat jaar en past hij deze gemiddelde prijs vervolgens toe op het jaarlijkse totaalverbruik.
  • Ofwel verdeelt de leverancier het jaarlijkse verbruik op basis van de verschillende seizoenen (met een hoger verbruik tijdens de wintermaanden) en hanteert voor elk maandelijks verbruik dat op deze manier wordt geraamd de overeenkomstige van de vier jaarprijzen.