Afsluiten van contracten via de telefoon of buiten het bedrijf

Mis à jour le : 22/09/2016

Wanneer een contract voor de levering van energie op afstand wordt afgesloten (verkoop via de telefoon, verkoop via correspondentie, verkoop via internet), of bij afsluiting van een contract buiten het bedrijf, stelt de betrokkene zich bloot aan bepaalde risico’s:

  1. wanneer het contract op afstand wordt afgesloten:
    • heeft de betrokkene niet de kans om het contract onmiddellijk te ondertekenen op basis van wat mondeling werd overeengekomen. Het risico schuilt hierbij in het feit dat het contract andersluidende bepalingen kan bevatten
    • moet de betrokkene wachten tot hij de bevestiging van het contract ontvangt, dat hij moet ondertekenen en terugsturen naar de leverancier. Het risico schuilt hierbij in het feit dat de betrokkene vergeet om het contract te bevestigen
  2. wanneer het contract buiten het bedrijf wordt afgesloten:
    • moet de betrokkene van de wederverkoper een kopie van het schriftelijke, ondertekende contract ontvangen (duidelijk en goed leesbaar)
    • heeft de betrokkene “het recht op verzaking” van het contract.

Om probleemsituaties te voorkomen: twee wetteksten
Twee teksten beschermen de consument in geval van afsluiting van een contract via de telefoon of buiten het bedrijf. Het gaat om:
– de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken
– de gedragscode: het akkoord “De consument in de vrijgemaakte markt”