Kostprijs van het water

Mis à jour le : 26/09/2016

De verschillende spelers die actief zijn in de sector van het water hebben onkosten, en die beïnvloeden de prijs die de consument zal betalen voor de levering van drinkwater.

De voornaamste onkosten die gepaard gaan met de levering van drinkwater, zijn:

  • de kosten voor de bescherming van de waterwinningen bestemd voor menselijke consumptie
  • de kosten voor de productie en kwaliteitscontrole
  • de distributiekosten
  • de saneringskosten

In het Brusselse Gewest heeft de overheid beslist om de burger een tarief aan te rekenen dat garandeert dat alle kosten die gepaard gaan met de tussenkomst van de mens in de watercyclus, gedekt worden. Dit is het concept van de “reële kostprijs van het water”.

Waterprijs

a. Algemeen principe

De prijs per kubieke meter varieert naargelang de verbruikte hoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen in het gezin.Deze tarifering is “solidaire en progressieve tarifering” genoemd.

Om het waterprijs te kennen, click hier.

Abonnementsbijdrage

De prijs van het abonnement voor de 19 Brusselse gemeenten bedraagt 25,23 euro per jaar.

Vóór 2014 varieerde de prijs van het abonnement van de ene gemeente tot de andere en lag hij tussen 11,90 en 23,80 euro per jaar (prijzen 2013).

Tabel met de abonnementsbijdrage in de verschillende Brusselse gemeenten (per meter,per jaar)
Eau_Prix_abonnement_par_commune_NL_2

Bron Hydrobru

De gemeentelijke en regionale saneringsheffingen

De saneringsheffingen worden gemoduleerd volgens dezelfde criteria als degene die gelden voor de waterprijs per kubieke meter.

Er zijn dus 4 tariefschijven (prijzen 2013) die overeenstemmen met de voor het waterverbruik gehanteerde verbruiksschijven. Bron Hydrobru

Eau_Taxes_assainissement_NL

BTW

Er wordt 6% BTW geheven op alle onderdelen van de factuur: het verbruik, de heffingen en de abonnementsbijdrage.