Administratieve kosten

Mis à jour le : 16/09/2016

In Brussel zijn de administratieve kosten die de leveranciers kunnen aanrekenen in geval van wanbetaling beperkt:

  • een herinnering mag maximum 7,5 euro kosten
  • een ingebrekestelling mag maximum 15 euro kosten
  • nadat de vraag tot ontbinding van het contract werd ingediend bij de vrederechter, mogen er geen extra herinnerings- of ingebrekestellingskosten meer worden geëist
  • de totale invorderings- en administratieve kosten voor eenzelfde invorderingsprocedure, mogen niet meer dan 55 euro bedragen

Facturen verbonden aan de invorderingsprocedure
Een invorderingsprocedure begint wanneer de leverancier een eerste herinnering stuurt in geval van wanbetaling. Alle facturen die volgen op deze herinnering en waarvoor er een wanbetaling geldt, worden aan deze invorderingsprocedure verbonden.