Referentieprijs

Mis à jour le : 16/09/2016

De referentieprijs is een gemiddelde eenheidsprijs aan de hand waarvan tarieven kunnen worden vergeleken.

Niet van toepassing op het sociaal tarief
Het sociaal tarief (vroeger “specifiek sociaal tarief” of SST genoemd) staat los van deze referentieprijzen.Het ssociaal tarief is een voorkeurstarief dat overeenstemt met het laagste vastgestelde commerciële tarief op de Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt. Het sociaal tarief (SST) is een federale sociale maatregel die is voorbehouden voor bepaalde categorieën personen. In het Brussels gewest hebben personen die het statuut van beschermde klant hebben, recht op een vergelijkbaar tarief.

Meer informatie over het sociaal tarief vindt u hier.

Elektriciteitsprijs

Dit waren de verschillende referentieprijzen voor 2015:

  • normaal (uur)tarief: 0,20 euro/kWh
  • het tweevoudig tarief

    • het “dagtarief” bedraagt 0,22 euro/kWu en ligt dus iets hoger dan het normale tarief
    • het “nachttarief” bedraagt 0,15 euro/kWu en ligt dus iets lager dan het normale tarief
  • het exclusieve nachttarief bedraagt 0,12 euro/kWu en ligt dus beduidend lager dan het normale tarief

De prijs van een kWh elektriciteit is ongeveer 3 maal hoger dan die van een kWh aardgas.
Aangezien 1 kWh elektriciteit dezelfde hoeveelheid energie produceert als een kWh aardgas kunnen we zeggen dat elektriciteit ongeveer 3 keer duurder is dan aardgas.

Aardgasprijs

Ter informatie: de referentieprijs voor aardgas in 2015 bedroeg 0,56 euro/m³ ofwel 0,056 euro/kWh.

Stookolieprijs

Ter informatie: de referentieprijs voor stookolie in 2016 bedroeg 0,50 euro/liter.

Aangezien de prijs van stookolie sterk schommelt, kijkt u beter naar de gemiddelde maximumprijs op jaarbasis.