Betwisting van de facturen

Mis à jour le : 26/09/2016

Alvorens het bedrag van een factuur bij Hydrobru te betwisten, is het nuttig om eerst het verbruik te analyseren en te achterhalen wat de verhoging ervan mogelijk zou kunnen verklaren. Deze verhoging is mogelijk niet het gevolg van een probleem met de meter maar van een verandering in het levenspatroon van het gezin (langere aanwezigheid in de woning door verlies van werk, groter aantal gezinsleden, enz.) of van een lek.

Bij twijfel over de juistheid van de opgenomen meterstand, kan de abonnee of gebruiker aan Hydrobru vragen om de werking van de meters te controleren. De staat van de meter wordt dan gecontroleerd door een neutrale partij, de dienst metrologie van de FOD Economie.

  • Als de meter correct werkt, zijn de kosten voor deze controle ten laste van de gebruiker of de abonnee.
  • Als blijkt dat de meter defect is, zijn de kosten voor de controle ten laste van Hydrobru. Er wordt dan een raming gemaakt van het verbruik tijdens de betrokken periode en er wordt een nieuwe factuur opgesteld die de vorige annuleert en vervangt.

Als de analyse het gefactureerde bedrag niet kan verklaren, dan is het raadzaam om Hydrobru te contacteren. Elke betwisting van een factuur moet schriftelijk aan Hydrobru gericht worden binnen de 12 maanden na de datum van de betrokken factuur.

De vaakst voorkomende betwistingen die u kunt tegenkomen en waarvoor u aandacht moet hebben, zijn:

  • het aantal gedomicilieerde personen waarvan wordt uitgegaan voor het opstellen van de factuur
  • een onjuistheid in het facturatieadres (contactpersoon, BTW-nummer, enz.)
  • een persoon die de tegensprekelijke meteropneming voor rekeningafsluiting niet heeft uitgevoerd en de facturen van de nieuwe abonnees of gebruikers ontvangt