Normen aangaande thermische isolatie

Mis à jour le : 02/09/2016

De ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen heeft de bepalingen aangaande isolatie voorzien in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) herroepen. Volgens de ordonnantie heeft thermische isolatie tegelijk betrekking op: het dak, deuren en ramen, de muren en de vloer.

 • Volgens het BIM zijn de warmteverliezen in een woongebouw als volgt verdeeld:
  • 37% via het dak
  • 27% via de ramen
  • 21% via de muren
  • 15% via de vloer van de benedenverdieping
 • sinds 2008 moeten alle bouw- en renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, verplicht minimale isolatiewaarden respecteren.

Brochures thermische isolatie

Meer informatie over de thermische isolatie van gebouwen vindt u op de informatiefiche van het BIM.

Minimumwaarden thermische isolatie

 • De globale bouwschil van het gebouw: K = 40

  De “K”-waarde:

  • duidt het globale isolatieniveau van het gebouw aan. Hoe lager deze waarde, hoe efficiënter de isolatie is.
  • wordt bepaald door de isolatiewaarde van de buitenmuren en de compactheid van het gebouw.

Volgens de geldende EPB-normen mag de “K”-waarde niet hoger liggen dan 40 voor de individuele woningen en gemeenschappelijke ruimten (45 voor kantoren, diensten en het onderwijs).

 • Bouwelementen: U = 0,4 tot 2,5 W/m²K naargelang het type wand

  De “U”-waarde:

  • is een “maximale warmtedoorlatingscoëfficiënt”. Hoe lager deze waarde, hoe beter de isolatie is
  • geeft de hoeveelheid warmte aan die de betrokken wand doorlaat (per seconde en per m² met een verschil van 1 °C (1 °K) tussen de twee zijden van de wand)

Voor elk nieuw of gerenoveerd bouwelement (muur, dak, vloer, enz.) moeten de volgende waarden worden gerespecteerd:

  • Buitenmuren: U = 0,4 W/m2K
  • Daken en plafonds: U = 0,3 W/m2K
  • Vloeren: U = 0,4 tot 0,6 W/m2K
  • Ramen: U = 2,5 W/m2K
  • Beglazing: U = 1,6 W/m2K

Voor daken en buitenmuren bijvoorbeeld, komen deze waarden overeen met 15 cm glaswol of 12 cm synthetisch isolatieschuim.

 • Het energieverbruik van het gebouw: E = 70

  Het “E”-niveau:

  • geeft het niveau van het energieverbruik aan
  • staat voor het totale energieverbruik van een woning (verlichting, verwarming, warm water, enz.).

In Brussel mogen gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is een bepaald energieverbruik niet overschrijden: het “E-niveau” mag niet hoger liggen dan 70.

Voor de berekening worden diverse elementen in aanmerking genomen:

  • de compactheid van het gebouw
  • de luchtdichtheid van het gebouw
  • de eventuele energieproductie (zonnepanelen, enz.)
  • het type ventilatie
  • de zonnewering
  • de isolatie

Deze wettelijke prestatieverplichting heeft dus ook een indirecte invloed op de isolatie.

 • Materialen

  Er is geen enkele verplichting die betrekking heeft op het type of de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal. Het enige wat telt, is dat het vereiste prestatieniveau wordt gehaald.