Verbruik buiten contract bij een verhuis zonder afsluiting van een contract

Mis à jour le : 22/09/2016

Wanneer de betrokkene naar zijn nieuwe woning verhuist en daarbij alle procedures niet correct heeft gevolgd, verbruikt hij energie “buiten contract”, d.w.z. dat hij energie verbruikt zonder die te betalen.

[accordiontitle=”1. Definitie: waarover gaat het precies?”]

De nieuwe bewoner verbruikt energie op kosten van de vorige bewoner. Deze situatie doet zich voor wanneer:

  • de vertrekkende bewoner de woning heeft verlaten en daarbij de fout heeft begaan om het verbruik van zijn oude woning niet stop te zetten (vergeten om de eindmeterstand door te geven, vergeten om de meters af te sluiten) . Aangezien de “vertrekkende” bewoner zijn eindmeterstand niet heeft doorgegeven aan de leverancier, blijft zijn contract actief op zijn vorige adres. Hij is dus nog steeds verantwoordelijk voor al het verbruik op dat adres.
  • Ook de nieuwe bewoner is in fout omdat hij geen energiecontract heeft afgesloten of overgedragen.

[/accordion]

2. Wat is de procedure?

Er bestaat geen echte procedure.

De vertrekkende of de nieuwe bewoner merkt het probleem op:

  • de nieuwe bewoner ontvangt de energiefacturen van zijn voorganger en contacteert hem om deze situatie recht te zetten. Hij zorgt er eveneens voor dat hij zelf zo snel mogelijk een contract afsluit met een energieleverancier.
  • De vertrekkende bewoner moet onmiddellijk zijn leverancier contacteren en hem de situatie uitleggen. Aangezien hij zijn verbruik niet correct heeft stopgezet, blijft hij verantwoordelijk voor het verbruik op zijn oude adres en moet hij de facturen daarvoor betalen.

De leverancier merkt het probleem op:

De facturen die naar het adres van het betrokken leveringspunt worden gestuurd, blijven onbetaald. De leverancier zal als volgt te werk gaan:

3. Wie moet voor het verbruik betalen?

Door zijn verbruik niet correct stop te zetten, blijft de vertrekkende bewoner verantwoordelijk voor de verbruikte energie: Hij moet dus:

  • de verbruiksfacturen voor zijn oude adres betalen.
  • de procedurekosten betalen wanneer de leverancier een beroep heeft moeten doen op de diensten van Sibelga.
  • bewijzen dat hij niet langer op dat adres woont en dus niet verantwoordelijk kan zijn voor het geregistreerde verbruik.

Ofwel komen de partijen tot een minnelijke schikking, of anders wordt de zaak voor het vredegerecht gebracht.

4. Welke tarieven worden er gehanteerd?

Voor het verbruik zullen dezelfde tarieven worden gehanteerd als degene die werden overeengekomen in het contract. Toch zullen daar, naargelang het geval, de volgende kosten bij moeten worden opgeteld:

  • de administratieve procedures (herinneringen, ingebrekestellingen, dagvaarding, enz.)
  • de kosten voor de procedures die door Sibelga moeten worden gevolgd (briefwisseling, verplaatsingen, enz.)