Waarom een contract kiezen?

Mis à jour le : 02/09/2016

Tot december 2006, voor de liberalisering van de energiemarkt, waren alle gezinnen voor onbepaalde duur aangesloten bij een lokale distributeur (Sibelgaz in het Brusselse gewest). De energieprijs, die werd vastgelegd door de federale overheid, was dezelfde voor iedereen. De burger moest geen keuze maken uit verschillende operatoren.

Sinds de sector in het Brusselse Gewest in januari 2007 werd vrijgemaakt, verloopt de verkoop van aardgas en elektriciteit (ook levering genoemd) op concurrentiële basis. Mits inachtneming van bepaalde regels die door de overheid werden vastgelegd, kunnen commerciële bedrijven – de leveranciers – de gezinnen in het Brusselse gewest contracten aanbieden. Die gezinnen kunnen dus vrij hun energieleverancier(s) kiezen. De energieprijs die ze betalen, hangt af van de leverancier die ze kiezen en het type contract dat ze met deze laatste afsluiten.

Is de keuze van een contract verplicht?

Ja. De wetgever heeft evenwel een systeem voorzien om te voorkomen dat gezinnen die sinds de liberalisering in januari 2007 nog niet actief een leverancier en een contract hebben gekozen, zonder aardgas en/of elektriciteit komen te zitten. Er werd namelijk sowieso aan al deze gezinnen een standaardleverancier toegewezen, met name Electrabel Customer Solutions (ECS), die een specifiek basisaanbod (“Electrabel Standaard”) heeft voor deze klanten. Het tarief van dit aanbod behoort tot de hoogste op de markt.

Geen terugkeer naar de standaardleverancier mogelijk 
Het systeem van de standaardleverancier geldt enkel voor personen die geen commerciële leverancier gekozen hebben sinds de liberalisering. Zodra een klant een leverancier heeft gekozen, kan hij geen aanspraak meer maken op het aanbod van de standaardleverancier. Wanneer zijn commerciële contract wordt beëindigd, moet de klant een nieuw commercieel contract vinden en ondertekenen om toegang tot aardgas en/of elektriciteit te blijven hebben. Is dit niet het geval, dan komt hij in een situatie zonder leverancier terecht.

Het standaardcontract vermijden
Het is voordeliger om actief op zoek te gaan naar een contract dan het standaardcontract (“Electrabel Standaard”) te behouden. Bij een verhuis heeft de betrokkene het recht om zijn standaardcontract over te dragen naar zijn nieuwe adres. Dit is financieel gezien echter niet de meest gunstige keuze.

Is het mogelijk dat een consument geen contract heeft?

In principe niet. Er zijn echter uitzonderingen. Het kan inderdaad gebeuren dat iemand geen contract meer heeft, mogelijk zonder dat hij dat zelf weet. Hij zit dan in een onwettige situatie en loopt het risico dat zijn meters worden afgesloten en dat hij geen aardgas en/of elektriciteit meer geleverd krijgt. Deze afsluiting kan zonder voorafgaande beslissing van een vrederechter gebeuren, ongeacht de periode van het jaar.

Concreet kan iemand zonder contract zitten als:

  • hij verhuist naar een gebouw waarvan de meters geopend zijn en hij er niet aan denkt om een leverancier te contacteren en een contract af te sluiten
  • hij telefonisch een contract kiest en vergeet om het schriftelijk te bevestigen
  • hij geen leverancier kiest na beëindiging van een contract dat niet wordt verlengd
  • hij schulden heeft bij alle leveranciers en die allemaal weigeren om een contractvoorstel te doen

Meer informatie over het verbruik zonder contract : klik hier.