Keuzecriteria voor een contract

Mis à jour le : 22/09/2016

Infor Gas Elek
De vzw Infor Gas Elek begeleidt gebruikers gratis en persoonlijk bij het kiezen van een leverancier en van het meest voordelige contract in functie van hun verbruiksprofiel. Aarzel niet om uw gebruikers door te verwijzen naar deze dienst.
De contactgegevens van Infor Gas Elek vindt u hier.

De keuze van een leverancier en/of een contract kan worden beïnvloed door diverse factoren:

1° Het financiële criterium

De tariefformules verschillen naargelang de leverancier en het gekozen contract. Een contract dat is afgestemd op de persoonlijke situatie van de gebruiker, kan de betrokkene aanzienlijke besparingen opleveren.

Om de beste tariefformule te vinden, kunt u beroep doen op één van de volgende organisaties en/of de volgende prijssimulatoren gebruiken.

 1. Op mijnenergie.be vindt u een online simulator.
 2. Ook Brugel stelt een online simulator ter beschikking van het publiek. Via deze simulator kan de consument zelf het aanbod van de verschillende leveranciers vergelijken.
 3. De vzw Infor Gas Elek begeleidt personen bij het kiezen van een leverancier en van het meest voordelige contract in functie van hun verbruiksprofiel. Om een gepersonaliseerde vergelijking van het aanbod van de verschillende leveranciers voor uw gebruikers te verkrijgen, biedt deze vzw een speciaal formulier (FR) voor maatschappelijk werkers. U kun het per mail terugsturen naar info@gazelec.info of per post (Haachtsesteenweg 51 – 1210 Sint-Joost-ten-Node). Aarzel niet om de vzw per mail of telefonisch (02/209 21 90) te contacteren voor een interpretatie van de resultaten.

We willen er eveneens op wijzen dat er groepsaankopen bestaan, die bijvoorbeeld worden georganiseerd door Test-Aankoop, Greenpeace, enz.

Vergelijking van het aanbod
Om de verschillende contracten in het aanbod op de markt het best te kunnen vergelijken, moet u idealiter het type meter kennen en, al was het slechts bij benadering, de verbruiksgewoonten van de betrokken consument. Het jaarverbruik van het voorgaande jaar biedt een goede referentie. Als u het verbruik niet kent, kunt u de volgende parameters in aanmerking nemen:

 • het type verwarmingsinstallatie
 • het type installatie voor sanitair warm water
 • de samenstelling van het gezin

Sociaal tarief en keuze van een leverancier
Wie van het sociaal tarief geniet, betaalt een zeer gunstig tarief voor zijn energie. Ongeacht het type contract, rekent de leverancier aan de betrokkene het sociaal tarief aan zolang die daar recht op heeft. Het is in dat geval financieel dus niet voordelig om van contract of van leverancier te veranderen. Wanneer de betrokkene niet langer van het sociaal tarief geniet, valt hij terug op de voorwaarden van zijn commerciële contract. Het kan in dat geval dus nuttig zijn om op zoek te gaan naar een nieuw, voordeliger contract.

2° De geleverde diensten

De diensten die door de leverancier worden aangeboden, kunnen een pertinent criterium vormen bij de keuze. Er kunnen verschillende diensten worden aangeboden:

 • een efficiënte klantendienst (snelle antwoorden, goed begrip van de gestelde vragen, enz.)
 • een duidelijke facturatie en beschikbare ondersteuning (op papier en/of elektronisch)
 • de flexibiliteit bij de toekenning van afbetalingsplannen
 • de beschikbaarheid van een fysiek contactpunt (kantoren waar het publiek terecht kan, verkooppunten, enz.)

3° De waarden van de gebruiker

Gebruikers kunnen bij het kiezen van een leverancier of een contract gevoelig zijn voor criteria die aansluiten bij hun waarden. Het kan gaan om:

 • nabijheid: de gebruiker geeft de voorkeur aan elektriciteit die in België wordt geproduceerd
 • werking: er bestaan groepsaankoop-initiatieven in de vorm van een coöperatieve vereniging
 • grootte: de gebruiker geeft de voorkeur aan kleine producenten of leveranciers
 • ecologie: de klant geeft de voorkeur aan zogenaamde groene energie, d.w.z. op basis van hernieuwbare energiebronnen en dus niet op basis van fossiele brandstoffen

Informatie over leveranciers die rekening houden met ecologische criteria
Greenpeace biedt, in samenwerking met Test-Aankoop een vergelijking van de elektriciteitsleveranciers op basis van hun aanbod aan groene elektriciteit.