Privécontract of professioneel contract

Mis à jour le : 02/09/2016

Het privécontract

Het privécontract is bestemd voor zogenaamde residentiële klanten, d.w.z. particulieren. Het heeft een minimumduur van drie jaar, maar de klant kan het op elk moment ontbinden. Er zijn bijzondere beschermingsmaatregelen aan verbonden.

Het professionele contract

Het professionele contract is bestemd voor bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen. Het professionele karakter van het contract kan eenvoudig worden vastgesteld omdat op de factuur een BTW-nummer wordt vermeld. In tegenstelling tot bij het privécontract, bestaat er voor het professionele contract geen minimumduur.

In de volgende gevallen kan het gebeuren dat gebruikers een professioneel contract hebben voor een privégebruik:

 • als de betrokkenen boven hun handelszaak wonen en geen gescheiden meters hebben
 • als de betrokkenen een vrij beroep uitoefenen in hun woning
 • als er een fout werd gemaakt bij de keuze van het contract

Er zijn in principe geen beschermingsmaatregelen voor professionele contracten:

1. een professionele klant kan geen aanspraak maken op het statuut van beschermde klant

2. een professionele klant kan niet genieten van het sociaal tarief

3. de opzegprocedure voor privécontracten is niet van toepassing op professionele contracten.
In geval van niet-betaling:

 • voor bedrijven van meer dan 5 personen:
  de leverancier kan de levering van aardgas en/of elektriciteit opschorten overeenkomstig de regels die in de algemene voorwaarden van het contract worden vermeld. Er is geen enkele wettelijke bescherming voorzien.
 • Voor bedrijven van minder dan 5 personen:
  de leverancier kan het leveringscontract ontbinden als hij vooraf de volgende drie acties heeft ondernomen:

  • versturen van een betaalherinnering
  • versturen van een ingebrekestelling
  • onderhandelen over een afbetalingsplan

Uitzondering: het professionele contract en de sociale maatregelen
Volgens de rechtspraak kunnen beschermingsmaatregelen verbonden aan privécontracten mogelijk ook worden toegepast op professionele contracten. Daarvoor moet de betrokkene bewijzen dat zijn professionele contract ook dient voor zijn privéverbruik.

Concreet moet de betrokkene bij betalingsproblemen zijn leverancier contacteren en, op basis van zijn gezinssamenstelling, aantonen dat zijn hoofdverblijfplaats zich op hetzelfde leveringspunt bevindt als zijn professionele activiteit. Als de leverancier weigert om dit argument in aanmerking te nemen, moet de betrokkene zo snel mogelijk klacht indienen bij de dienst geschillen van Brugel. Die zal dan tussenbeide komen en de leverancier aansporen om de maatregelen die voor de privécontracten gelden, toe te passen.