Kan de eigenaar geld van de huurwaarborg van de huurder nemen?

Mis à jour le : 26/09/2016

Het antwoord op deze vraag is genuanceerd.

De huurwaarborg beschermt de eigenaar wanneer de huurder zijn verplichtingen deels of helemaal niet nakomt (bijvoorbeeld door de woning te beschadigen)1.

Op het einde van de huurperiode wordt de waarborg met interest terugbetaald aan de huurder, na eventuele aftrek van bepaalde kosten ten voordele van de eigenaar. De bank mag deze waarborg pas terugstorten als ze een geschreven akkoord heeft waarin de huurder en de eigenaar verklaren dat de huurperiode afgelopen is en dat beide partijen al hun verplichtingen zijn nagekomen. Deze verklaring kan een gewone brief zijn of een specifiek formulier dat u bij de financiële instelling kan vragen.

Als de partijen niet tot een akkoord kunnen komen, kan de plaatsbeschrijving een uitkomst bieden en de verantwoordelijkheden van beide partijen bepalen, de schade die ten laste is van de huurders becijferen en een deel van dit bedrag ten gunste van de eigenaar afhouden van de huurwaarborg.

Als er onenigheid blijft bestaan over het bedrag dat ten laste is van de huurder en dat van de huurwaarborg moet worden afgehouden, dan kan enkel de vrederechter de knoop doorhakken.

[1] De meeste contracten bepalen dat de huurder een huurwaarborg moet aanleggen. Deze waarborg is niet vastgelegd in de wet. Hij is dus niet verplicht, behalve wanneer hij is opgenomen in het contract.