Meeteenheden

Mis à jour le : 22/09/2016

Het energieverbruik van gezinnen wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur), een basiseenheid voor het berekenen van de hoeveelheid energie die via elektriciteit of aardgas wordt geleverd. Eén kilowattuur komt overeen met de energie die op één uur tijd wordt verbruikt door een toestel met een vermogen van 1000 Watt (1kW).

Meeteenheden

Elektriciteit:
Het elektriciteitsverbruik wordt altijd uitgedrukt in kWh.

Aardgas:

  • Op de meter wordt het aardgasverbruik gemeten in m³ (volume-eenheid).
  • Op de factuur wordt het altijd uitgedrukt in m³ en eveneens omgerekend naar kWh.

Stookolie:

Het stookolieverbruik wordt gemeten in liter (volume-eenheid).

Omzetting en gelijkstelling:

  • een m³ aardgas bevat een bepaalde hoeveelheid energie (uitgedrukt in kWh) die de warmtewaarde van het aardgas aanduidt. Deze hoeveelheid is niet constant: ze varieert in de tijd en naargelang de locatie. De omzettingscoëfficiënt (of warmtecoëfficiënt) schommelt evenwel altijd rond de 10kWh per m³ aardgas (meer bepaald tussen 9,5 en 12,7 kWh).
  • Een liter stookolie kan door verbranding een bepaalde hoeveelheid energie produceren. De theoretische warmtewaarde bedraagt ongeveer 10 kWh per liter stookolie.
    Op basis van deze gegevens kunnen we ruwweg concluderen dat: 1 m³ aardgas = 1 liter stookolie = 10 kWh elektriciteit.