Procedure in geval van niet-betaling

Mis à jour le : 16/09/2016

In het Brusselse gewest mag een aardgas- of elektriciteitsleverancier een contract met een klant enkel beëindigen nadat hij een reeks bij wet vastgelegde stappen heeft gevolgd. De laatste stap, de effectieve ontbinding van het contract mag enkel worden uitgesproken door een vrederechter. Deze procedure wil gezinnen beschermen tegen een willekeurige of te snelle ontbinding van hun contract.

  1. De procedure wordt onderbroken:
    • als het gezin een met de leverancier afgesproken afbetalingsplan naleeft
    • als het gezin, in de loop van de procedure, erkend wordt als beschermde klant

    De procedure kan echter worden hernomen wanneer de betrokkene zijn afbetalingsplan niet langer naleeft of zijn statuut van beschermde klant verliest.

  2. De procedure wordt beëindigd wanneer het gezin al zijn schulden heeft terugbetaald.