Het verbruik vergelijken met dat van de voorgaande jaren

Mis à jour le : 22/09/2016

Het is pas mogelijk om de evolutie van het verbruik van een gezin te evalueren, wanneer het gezin al meerdere jaren in dezelfde woning woont. Het verbruik van het gezin in twee verschillende woningen vergelijken heeft geen zin, omdat de energiekenmerken van de twee woningen en het type installatie verschillend kunnen zijn.

Waar kunt u het verbruik van de voorgaande jaren vinden?

Aardgas- en elektriciteitsfacturen

Als een gezin bij dezelfde leverancier is gebleven, wordt er op de (jaarlijkse) eindafrekening een overzicht gegeven van het verbruik van de voorgaande jaren in de vorm van een grafiek.

Kostenafrekeningen (stookolie of aardgas)

Wanneer wordt gewerkt met een kostenafrekening, kan de evolutie van het verbruik worden geëvalueerd door het aantal eenheden (opgenomen via de verdelers of via de warmtemeter die op de kostenafrekening worden gefactureerd, te vergelijken met die van de voorgaande jaren. Het aantal verbruikte eenheden wordt ook vermeld op de overzichten van de calorimeters die de gebruiker ontvangt bij het bezoek van de meteropnemer. Ook die kunnen dus worden gebruikt voor de vergelijking.