De Brusselse Groene Lening (vroeger Sociale Groene Lening)

Mis à jour le : 26/09/2016

Wat is de Brusselse Groene Lening?

De Brusselse Groene Lening is een lening aan 0%. Ze is gericht op inwoners van Brussel met een laag inkomen die werken willen uitvoeren om de energie-efficiëntie van hun woning te verbeteren.

Om deze lening te kunnen aanbieden, is het BIM een samenwerking aangegaan met de coöperatieve voor alternatief krediet, CREDAL.

De Brusselse groene lening mag niet worden verward met de federale groene lening, die niet meer bestaat sinds 31-12-2013.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een Brusselse Groene Lening te kunnen krijgen?

1. De aanvrager:

 • moet in België gedomicilieerd zijn, en:
  • eigenaar-bewoner zijnOF
  • eigenaar zijn en zijn woning(en) verhurenOF
  • huurder zijn, indien er een voorafgaand akkoord is met de eigenaarOF
  • begunstigde zijn van een zakelijk recht (vruchtgebruiker, naakte eigenaar)
 • moet beschikken over één van de twee volgende maximale inkomsten:
  • een netto maandelijks beroepsinkomen of vervangingsinkomen van niet meer dan 1.088 euro voor een alleenstaande en 1.484 euro voor een gezin (+ 193 euro per persoon ten laste)

In aanmerking genomen inkomen
Het in aanmerking genomen inkomen is het bedrag dat wordt verkregen nadat van het maandelijkse netto-inkomen van het gezin het bedrag van de huur (voor een huurder) of de hypothecaire lening (voor een eigenaar) werd afgetrokken.

  • een bruto belastbaar inkomen van minder dan 30.000 euro per jaar voor een alleenstaande en minder dan 60.000 euro per jaar voor een gezin. Deze bedragen worden verhoogd met 5.000 als de aanvrager jonger is dan 35, en met 5.000 euro per persoon die fiscaal ten laste is.

2. De woning:

 • de woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn
 • De Groene Lening kan worden aangevraagd voor elk gebouw, ongeacht de leeftijd ervan, met uitzondering van nieuwbouw.

Welke werken kunnen met de Brusselse Groene Lening worden gefinancierd?

Er kunnen met de Brusselse Groene Lening twee categorieën van werken worden gefinancierd:

 1. isolatie (dak, muren, vloer, ramen via installatie van dubbele beglazing, enz.) en ventilatie
 2. efficiënte verwarming: gascondensatieketel, doorstroomgasboiler, thermostatische kranen, omgevingsthermostaat

De werken moeten effectief gericht zijn op de verbetering van de energie-efficiëntie. De specifieke technische voorwaarden zijn dezelfde als voor de energiepremies en worden opgesomd in de technische ad hoc formulieren van het BIM, die met name de volgende documenten omvatten:

Naleving van de stedenbouwkundige voorschriften
Wanneer een persoon een premie ontvangt, betekent dit niet dat hij de stedenbouwkundige voorschriften en geldende reglementeringen en wetten niet langer moet naleven.

Hoeveel bedraagt de Brusselse Groene Lening?

Het bedrag kan gaan van 500 tot 20.000 euro en de terugbetalingstermijn varieert van 18 tot 84 maanden, naargelang het geleende bedrag. Het bedrag van de terugbetalingen wordt aangepast aan de inkomsten en de samenstelling van het betrokken gezin.

De Brusselse Groene Lening kan worden gecumuleerd met andere steunmaatregelen voor investeringen (belastingverlaging, energiepremies, renovatiepremies, enz.)

Hoe kan men een Brusselse Groene Lening krijgen?

De lening moet worden aangevraagd vóór uitvoering van de werken.

 1. De lening kan worden aangevraagd door contact op te nemen met:
  • Het BIM (Leefmilieu Brussel) op 02/775 75 75
  • CREDAL op 02/213 38 31

Deze twee organisaties gaan na of het gezin voldoet aan de voorwaarden om de lening te kunnen krijgen. Als dit het geval is, moet de aanvrager een dossier samenstellen en een reeks documenten verzamelen, waaronder de bestekken voor de beoogde werken.

 1. Zodra de aanvrager alle documenten verzameld heeft, wordt een afspraak gemaakt met een sociaal-kredietadviseur die de situatie en het budget van het gezin in detail analyseert om de terugbetalingscapaciteit van de klant te bepalen. Op basis daarvan stelt de adviseur het kredietdossier op. Dit dossier moet vervolgens worden geëvalueerd door het kredietcomité van CREDAL:
  • als het dossier wordt geweigerd, ontvangt de betrokkene een brief waarin de beslissing wordt gemotiveerd
  • als het dossier wordt aanvaard, wordt het bedrag van de lening betaald aan de aannemer, op basis van de facturen. Het is ook mogelijk dat er een voorschot wordt betaald.

In geval van weigering of bij behoefte aan een aanvulling op de Brusselse Groene Lening
Het BIM of CREDAL kunnen een begeleid sociaal krediet voorstellen. Dit is een persoonlijk minikrediet van maximum 10.000 euro aan een rentevoet van 5% voor de financiering van een goed of dienst die nuttig en noodzakelijk is om het dagelijkse leven van de aanvrager te verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CREDAL op het volgende nummer: 02/213 38 31 of leest u de volgende brochure die ook beschikbaar is op de site van het BIM.

{toggle_close}{toggle_start title=”Hoe kan ik meer informatie krijgen over de Brusselse Groene Lening?”}

Voor alle extra informatie over deze lening verwijzen we u naar de website van CREDAL of naar de brochure van het BIM.

U kunt CREDAL eveneens telefonisch bereiken op 02/213 38 31 of per fax op 02/213 37 01.

De kantoren van CREDAL bevinden zich op het volgende adres:

CREDAL-Antenne Brussel
Dansaert Centrum
Aalststraat 7,
1000 Brussel