Verbod op afsluiting in de winterperiode

Mis à jour le : 12/08/2020

Speciale Covid-19 maatregelen!
Verlenging van de winterstop tot 31/03/2021
Om de sociale gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op te vangen, heeft de Brusselse regering de (winter) periode van gas- en elektriciteitsverbod verlengd tot 30/09/2020. De winterperiode voorzien in de verordeningen bestrijkt de periode van 01/10 tot 31/03, wat de facto leidt tot een ononderbroken wapenstilstand tot 31/03/2021. Dit verbod betreft bezuinigingen waartoe de Vredegerecht heeft besloten en bezuinigingen wegens einde contract (einde contract). Sibelga, als sociale leverancier, blijft tot en met 31/03/2021 de levering van energie verzekeren aan de klanten die getroffen zijn door de wapenstilstand.

Wanneer een vrederechter de beslissing tot ontbinding van het contract neemt, houdt dit in dat de levering van aardgas en elektriciteit wordt verbroken.

  • Wanneer deze beslissing wordt genomen tussen 1 oktober en 31 maart, neemt Sibelga de levering van aardgas en elektriciteit aan het gezin op zich tot de winterperiode is afgelopen. Tenzij het gezin een nieuwe leverancier heeft gevonden, gaat Sibelga daarna over tot de afsluiting van de meters. Het is belangrijk om te weten dat waar de afsluiting van de meters gratis is, de opening van de meters een vrij lange (minstens één week) en dure (102,85) procedure vereist.
  • Het is nu ook verboden om te snijden in een huishouden waarvan het contract afloopt tijdens de winterperiode. Bij beëindiging van het contract blijft het huishouden tijdens de winterperiode van energie voorzien door Sibelga tegen het sociaal tarief.

  • Als de weersomstandigheden slecht zijn, kan de gewestregering beslissen om de periode waarin het verboden is om klanten af te sluiten, na 31 maart te verlengen.

Nu het einde van de afsluitingsvrije winterperiode nadert, moeten personen die hierdoor beschermd waren ervoor zorgen dat ze tijdig een contract vinden. Nadat het contract is ondertekend, duurt het namelijk nog relatief lang (21 dagen) voordat de overgang naar de nieuwe leverancier echt een feit is. Als de betrokkene die tijd niet incalculeert, loopt hij het risico om na 31 maart afgesloten te worden en zal hij kosten moeten betalen om de meter opnieuw te laten openen.

Levering in de winterperiode
Het is niet verplicht om energie te leveren aan personen die eerder al werden afgesloten. Het OCMW kan echter eisen dat Sibelga energie levert aan een gezin dat geen toegang meer heeft tot aardgas of elektriciteit, wanneer het van oordeel is dat de menswaardigheid in het gedrang komt.

In ieder geval zal Sibelga deze leveringen in de winterperiode factureren. De geleverde energie is niet gratis.