Soorten facturen

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 26/09/2016

De standaardregel is dat Hydrobru één factuur per jaar bezorgt, met name een eindafrekening (of ‘integrale waterfactuur’). Wanneer het gefactureerde verbruik echter meer dan 90 m³ per jaar bedraagt, zal de betrokkene één of meerdere tussentijdse facturen of voorschotfacturen ontvangen. Wanneer de betrokkene uit de woning vertrekt (verhuis), wordt er een slotfactuur gestuurd.

Eindafrekening (of integrale waterfactuur)

De eindafrekening (of integrale waterfactuur) wordt eenmaal per jaar bezorgd afhankelijk van de periode waarin de meterstanden worden opgenomen.

Via de eindafrekening kan men:

 • het jaarlijkse verbruik bepalen
 • het verschil bepalen tussen de bedragen die eventueel reeds werden betaald via de voorgaande tussentijdse facturen en het totaalbedrag dat verschuldigd is voor het reële jaarlijkse verbruik. Naargelang het verschil tussen deze twee zal de betrokkene het saldo moeten betalen of een terugbetaling ontvangen van Hydrobru
 • het bedrag van de eventuele tussentijdse facturen voor het volgende jaar berekenen

Het is ook mogelijk dat een eindafrekening geen betrekking heeft op een volledig jaar. Wanneer iemand bijvoorbeeld in maart een woning betrekt en de opname van de meterstanden in zijn gemeente gebeurt in september, dan zal hij een eindafrekening ontvangen die op slechts 7 maanden betrekking heeft.

De meterstand opnemen en vergelijken
Raad de gebruikers indien mogelijk aan om de stand van hun watermeter onmiddellijk na ontvangst van de eindafrekening op te nemen en te vergelijken met de meterstand op de factuur. Als er een groot verschil is tussen de meterstand op de dag waarop die werd opgenomen door Hydrobru (en die wordt vermeld op de factuur) en de opname bij ontvangst van de factuur, dan moet worden nagegaan of dit verschil effectief kan worden verklaard door een hoger persoonlijk verbruik (bijvoorbeeld één of meer personen extra in het gezin). Indien dit niet het geval is, moet contact worden opgenomen met Hydrobru.

Overzicht van de essentiële informatie die op een eindafrekening terug te vinden is

 • persoonlijke gegevens van de abonnee of de gebruiker (naam, adres, factuurnummer)
 • de gegevens van de intercommunale
 • de essentiële informatie in verband met de facturatie (telefoonnummer, internetadres, openingsuren van de klantendienst, modaliteiten en faciliteiten voor betaling van de factuur, referentie naar de Algemene Voorwaarden en het Kwaliteitshandvest, informatie over de verschuldigde bijdrage voor de waterdistributie en over de saneringsbijdrage, informatie over het wettelijk verplichte periodieke nazicht van de meters)
 • het factuurbedrag (exclusief en inclusief btw)
 • de gedetailleerde gegevens van de factuur
 • de evolutie van het verbruik tijdens de voorbije 5 jaar (in liter per dag)
 • de gedetailleerde tarieven die werden goedgekeurd door de FOD Economie
 • een reeds ingevuld overschrijvingsformulier

Tussentijdse factuur of voorschotfactuur

De tussentijdse facturen (ook voorschotfacturen genoemd) laten de consument toe om de betaling van zijn jaarlijkse verbruik te spreiden. Het bedrag wordt berekend op basis van het reële verbruik van het voorgaande jaar.

Hydrobru bezorgt niet op systematische wijze tussentijdse facturen of voorschotfacturen. De periodiciteit en het aantal tussentijdse facturen hangen af van het volume water dat wordt verbruikt. Hoe hoger het drinkwaterverbruik, hoe vaker er een tussentijdse factuur zal worden verstuurd. Hieronder vindt u de parameters die bepalen wanneer er tussentijdse facturen worden opgesteld:

 • verbruik lager dan 0,25 m³/dag (90 m³/jaar): geen tussentijdse factuur, enkel een eindafrekening
 • verbruik tussen 0,25 en 0,50 m³/dag (90 tot 180 m³/jaar): één tussentijdse factuur en een eindafrekening
 • verbruik tussen 0,50 en 2 m³/dag (180 tot 730 m³/jaar): drie tussentijdse facturen en een eindafrekening
 • verbruik tussen 2 en 20 m³/dag (730 tot 7300 m³/jaar): vijf tussentijdse facturen en een eindafrekening
 • verbruik hoger dan 20 m³/dag: maandelijkse tussentijdse factuur en eindafrekening

Bijkomende kosten in geval van niet-betaling van een factuur
Als een gebruiker zijn tussentijdse facturen niet betaalt, loopt hij geen risico op extra kosten voor een herinnering of ingebrekestelling Daarentegen zal de eindafrekening veel hoger zijn en loopt de gebruiker het risico aanzienlijke moeilijkheden te ondervinden om een afbetalingsplan te verkrijgen.

Slotfactuur

Met een slotfactuur wordt een verbruiksperiode beëindigd in geval van een verhuis. Met deze facturen wordt het verbruik berekend en gefactureerd tussen de laatste eindafrekening of laatste tussentijdse factuur en het moment van afsluiting.

De slotfactuur wordt verstuurd naar het adres opgegeven in het document tegensprekelijke meteropneming voor rekeningafsluiting.

Meer praktische informatie vindt u in het deel over verhuizen.