De slotfactuur

Mis à jour le : 01/09/2016

De slotfactuur vormt het einde van een verbruiksperiode. Deze factuur berekent en factureert het verbruik tussen de laatste eindafrekening en het moment waarop de verbruiksperiode wordt beëindigd.

Een verbruiksperiode wordt beëindigd in de volgende gevallen:

  • een wijziging van contract of leverancier
  • een ontbinding van het contract
  • een verhuis
  • het verkrijgen van het statuut van beschermde klant

Net zoals de eindafrekening wordt de slotfactuur berekend op basis van reële meterstanden, of, als die er niet zijn, op basis van geraamde meterstanden door Sibelga.

Zich beschermen tegen fouten:
1. Wanneer men een slotfactuur ontvangt:
is het aanbevolen om de meterstanden op de meter te controleren en ze te vergelijken met de meterstanden die op de slotfactuur staan vermeld. Bij een duidelijke fout moet zo snel mogelijk worden gereageerd en moeten de reële meterstanden aan de leverancier worden overgemaakt om een nieuwe factuur te krijgen.

2. Bij een verhuis:
is het aanbevolen om een specifieke procedure te volgen om elke onaangename verrassing te vermijden. Meer informatie daarvoor, vindt u hier.

Elementen waaruit de factuur bestaat

Naargelang de leverancier kunnen de facturen er anders uitzien of anders zijn opgebouwd. Toch moeten de facturen verplicht bepaalde belangrijke gegevens vermelden:

Fact_Elements_sur_facture_NL