Opleiding

Geplaatst op: 25/05/2016 - Bijgewerkt: 22/09/2017

De opleidingen die het Steunpunt SocialEnergie aanbiedt, zijn bestemd voor maatschappelijk werkers en eerstelijnswerkers die met de energieproblematiek worden geconfronteerd. Deze opleidingen omvatten altijd een theoretisch gedeelte, maar er wordt ook steeds heel wat tijd uitgetrokken om de verworven kennis in de praktijk te brengen. Onderaan deze pagina vindt u een korte beschrijving van de opleidingen die momenteel gevolgd kunnen worden. Andere worden op dit moment voorbereid en we zijn ook altijd bereid om opleidingen te ontwikkelen die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd.

Inschrijvingen en voorwaarden

Naargelang de gekozen module en het aantal deelnemers wordt de opleiding ofwel in uw gebouwen gegeven, of anders in de lokalen van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten in Anderlecht. Onze modules zijn zo ontworpen dat ze op een halve dag kunnen worden gegeven maar we kunnen de duur ervan indien nodig ook aanpassen. De opleidingen zijn gratis.

Voor meer informatie of om u in te schrijven voor een opleiding, kunt u altijd contact opnemen met ons team op 02/526 03 00 of per mail via socialenergie@fdss.be.

Beschrijving van de opleidingen

Aan onze catalogus met Nederlandstalige opleidingen wordt op dit moment nog gewerkt. Als u Frans spreekt en begrijpt, neem dan zeker een kijkje in onze catalogus met Franstalige opleidingen.

Aardgas en elektriciteit, we blijven op de hoogte

Sinds de liberalisering in 2007 zijn de aardgas- en elektriciteitsmarkten sterk geëvolueerd. Er komen steeds meer spelers bij, allemaal met andere bevoegdheden, en bovendien wordt de wetgeving inzake consumentenbescherming steeds complexer. Het is voor maatschappelijk werkers niet altijd evident om de weg te vinden en de gebruikers die zich bij hen aandienen met een energieprobleem, optimaal te adviseren.

De opleiding “We blijven op de hoogte” is bedoeld voor maatschappelijk werkers die meer willen weten over de geliberaliseerde energiemarkt, de spelers die op deze markt actief zijn, de facturen, enz. Op het einde van deze opleiding bent u in staat om facturen te ontcijferen en begrijpen, kunt u een te hoog of te laag energieverbruik bij een gezin detecteren en gebruikers naar de juiste speler doorverwijzen.

Rationeel energiegebruik

Deze opleiding is bedoeld voor maatschappelijk werkers die meer willen weten over Rationeel Energiegebruik en/of discussiegroepen over deze materie willen leiden. Op het einde van deze opleiding bent u in staat om water- en energieverbruik beter te begrijpen, (her)ontdekt u met welke handelingen in het dagelijkse leven energiefacturen naar beneden kunnen worden gehaald of het comfort kan worden verhoogd.

Energie aan huis (thuisbezoeken, water, aardgas en elektriciteit)

Deze opleiding is bedoeld voor eerstelijnswerkers die bij gebruikers thuis kunnen langsgaan. Welke reflexen moet je hebben? Wat moet je controleren? Hoe pak je samen met het gezin technische problemen aan? Wat is de meerwaarde van een dergelijk bezoek? Na deze opleiding bent u in staat om bij gezinnen een gericht “Energiebezoek” aan huis te brengen.

Vormingscyclus Energie & Water met de Federatie van de Brusselse OCMW’s

Samen met de Federatie van de Brusselse OCMW’s, organiseren we een nieuwe  vormingscyclus « energie & water» bestemd voor maatschappelijk werkers, zowel voor de maatschappelijk werkers  van de algemene diensten als de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van de diensten energie. Deze vorming bestaat uit 4 modules en 4 praktische ateliers omtrent de facturen en het verbruik van gas, elektriciteit, water en afrekening lasten en  de terugvordering van onbetaalde facturen.

»planning (FR)

»inschrijvingformulier (FR)