< Terugkeer

Als de verhuurder weigert om de nodige reparaties uit te voeren – Een brochure die duidelijk schept

Geplaatst op: 19/02/2021 - Bijgewerkt: 11/03/2021

Slechte huisvesting in Brussel heeft vele onderliggende oorzaken. Zo zijn er huurders die te maken krijgen met eigenaars-verhuurders die de woning die ze verhuren, laten verkommeren en/of die weigeren om de bij wet voorgeschreven reparaties uit te voeren. Om dit fenomeen te bestrijden heeft de vzw “L’Atelier des Droits Sociaux” een brochure uitgegeven: “Als de verhuurder weigert de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren – Juridische instrumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.

Wanneer we het hebben over slechte huisvesting, zijn er twee specifieke aspecten die nagenoeg altijd terugkomen: de hoge huurprijzen die een steeds grotere hap uit het budget van de huurders nemen en de slechte kwaliteit van de woningen waarin mensen uit de armste lagen van de bevolking onderdak vinden. Voor deze mensen betekent de combinatie van deze twee elementen dat ze vaak veel te veel betalen voor vervallen of ronduit onbewoonbare woningen.

Maar hoewel verenigingen en sociale diensten dagelijks met deze realiteit van slechte huisvesting worden geconfronteerd, wordt er in de media bijna nooit enige aandacht aan besteed.

En dan zijn er de huurders (nog steeds te veel) die, zonder dat hier ooit enige ruchtbaarheid aan wordt gegeven, te maken krijgen met eigenaars-verhuurders die de woning die ze verhuren laten verkommeren en/of weigeren om de bij wet voorgeschreven reparatiewerkzaamheden uit te voeren.

Huurders die met dergelijke situaties worden geconfronteerd, kunnen hier actie tegen ondernemen, maar vaak gaat het om procedures die moeilijk in de praktijk te brengen zijn.

Dit gezegd zijnde, is de terughoudendheid of passiviteit van de verhuurder niet altijd toe te schrijven aan zuiver financiële redenen. Het is weliswaar geweten dat een huurwoning voor sommigen niet meer is dan een investering (d.w.z. iets wat geld moet opbrengen en zo weinig mogelijk kosten met zich mee mag brengen). Maar er zijn ook verhuurders voor wie alle verplichtingen waaraan ze het hoofd moeten bieden, gewoon te veel zijn. Niet alleen moeten ze over voldoende middelen beschikken om te zorgen dat hun huurwoning voldoet aan alle vereisten op het vlak van veiligheid, bewoonbaarheid en uitrusting; soms is het ook niet duidelijk wie nu precies verantwoordelijk is voor bepaalde reparatiewerkzaamheden.

In deze brochure geven we een overzicht van alle wettelijke bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die betrekking hebben op de staat van een huurwoning. Eerst overlopen we alle rechten en plichten van de betrokken partijen, waarna we dieper ingaan op de middelen waarover huurders beschikken om hun verhuurder te vragen en eventueel te dwingen om zijn verplichtingen na te komen.

Editie: December 2020
Referentie: B26

De brochure downloaden