< Terugkeer

Vivaqua: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (RVT-statuut) komen in aanmerking voor de sociale tegemoetkoming voor water

Geplaatst op: 13/09/2023 - Bijgewerkt: 13/09/2023

Net zoals dat het geval was voor 2022, hebben alle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) die op 1 januari 2023 in het Brussels Gewest gedomicilieerd waren recht op de sociale tegemoetkoming voor water.

Vivaqua heeft naar de betrokken personen een brief gestuurd

In de periode eind augustus – begin september 2023 heeft Vivaqua een brief gestuurd naar iedereen die deze tegemoetkoming kan ontvangen.

Dit zijn de drie mogelijke situaties:

  • De brief is al vooraf ingevuld en het bankrekeningnummer is juist: er hoeft niets te gebeuren. Vivaqua zal de sociale tegemoetkoming in november 2023 storten.
  • De brief is al vooraf ingevuld, maar het bankrekeningnummer moet aangepast worden: de voorgefrankeerde brief met het juiste bankrekeningnummer moet vóór 30 september 2023 worden teruggestuurd. Vivaqua zal de sociale tegemoetkoming in november 2023 storten.
  • De brief is niet vooraf ingevuld: de gevraagde gegevens moeten vóór 31 december 2023 worden teruggestuurd. Vivaqua zal de tegemoetkoming binnen 10 weken na ontvangst van de gegevens storten.

De bankgegevens van de rechthebbende kunnen ook worden ingevoerd op de website van Vivaqua met behulp van de code in de brief.

Wat als de betrokkene het RVT-statuut heeft maar geen brief heeft gekregen ?

Ga eerst na of de betrokkene op 1 januari 2023 wel degelijk gedomicilieerd was in het Brussels Gewest en het RVT-statuut had. Zo ja:

  • Bel naar het nummer 0800/62.168.
  • Ga naar een van de twee fysieke loketten in de kantoren van Vivaqua.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming ?

De tegemoetkoming bestaat uit twee delen:

  • een vast forfait van 5 euro per huishouden
  • een variabel deel van 50 euro per persoon die op 1 januari 2023 deel uitmaakte van het huishouden en ingeschreven was in het Rijksregister (RR).

Het bedrag van de tegemoetkoming zou moeten overeenkomen met ongeveer 25% van de totale waterfactuur.

Interessant om te weten: de tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het RVT-statuut, ongeacht of het gaat om een individuele of collectieve meter. Het zou dus kunnen dat de betrokkene geen factuur op zijn of haar naam heeft maar toch een brief heeft gekregen van Vivaqua om die persoon te laten weten dat hij of zij de sociale tegemoetkoming voor water zal ontvangen.

Meer info: Vivaqua – Sociale tegemoetkoming voor water 2023