< Terugkeer

Bijzondere procedure: de “End of Contract”

Geplaatst op: 12/02/2019 - Bijgewerkt: 04/03/2019

De voorbije maanden hebben we vastgesteld dat het aantal zogenaamde “afsluitingen door de markt” bij gezinnen opnieuw is toegenomen, met name na een aantal acties die werden ondernomen door de leveranciers, zoals een verandering in het interne beleid bij Luminus (zie ons artikel).Dit is het geval wanneer het contract met een looptijd van 3 jaar afloopt en de leverancier beslist om het niet te verlengen op basis van zijn eigen beleid (schulden, terugtrekking uit de markt…).

Het Steunpunt SocialEnergie en andere instanties maken zich zorgen over de situatie en het risico op afsluiting dat eruit voortvloeit, in het bijzonder voor april, aangezien dan de afsluitingsvrije winterperiode afloopt.

Waarover gaat het precies?

Afsluitingen door de markt is een andere naam voor een “End of Contract”. Wanneer een leveringscontract met een bepaalde looptijd (minstens 3 jaar) afloopt en de leverancier het niet wil verlengen:

  • dan wordt het leveringscontract niet verlengd. De leverancier brengt de klant op de hoogte van het feit dat hij de stilzwijgende verlenging zoals voorzien in de algemene voorwaarden, niet zal toepassen.
  • Als de situatie tijdens de opzegtermijn niet wordt geregulariseerd, wordt de energielevering onderbroken op de datum waarop het contract effectief afloopt. Dat betekent dat de consument voor het einde van de opzegtermijn een nieuw contract of een nieuwe leverancier moet vinden als hij zonder onderbreking energie wil blijven ontvangen.

Bron: Sibelga (Presentatie A&T Sibelga – R. Heymans)

Terminologie:

Aanvraagdatum: datum waarop de leverancier heeft verzocht het contract niet te verlengen.

Opzegtermijn: periode waarin de consument een nieuw contract kan en moet vinden.

Frozen date: datum vanaf wanneer enkel Sibelga, op vraag van de leverancier, de te volgen procedure nog kan wijzigen.

Frozen period: periode waarin enkel Sibelga, op vraag van de leverancier, de procedure nog kan wijzigen, op voorwaarde dat er nog geen technicus is langsgekomen.

Info: De betrokken klanten zullen telefonisch of per e-mail worden gecontacteerd als Sibelga over deze gegevens beschikt. Verder zal een technicus van Sibelga ook een kaartje bij de klant achterlaten waarin deze op de hoogte wordt gebracht van de situatie.

Kosten:

Sinds 1 oktober 2018 kunnen de kosten voor het afsluiten van een gas- en elektriciteitsmeter in het geval van een “End of Contract” niet meer worden aangerekend aan residentiële klanten.

Voor het heropenen van een meter moet echter nog altijd worden betaald (meer informatie vind je hier).

Opgelet:

Als deze procedure afloopt tijdens de winterperiode en het gezin is op het einde van die periode nog steeds op hetzelfde adres gedomicilieerd, dan zal de aanvraag tot afsluiting worden uitgevoerd op het einde van de afsluitingsvrije winterperiode. Gedurende deze periode zal het gezin dus energie ontvangen van de noodleverancier (Sibelga) aan het sociale tarief voorzien in de wetgeving¹.

Voordat de periode afloopt, ontvangt de klant een brief waarin hem wordt gemeld dat hij vanaf 1 april zal worden afgesloten als hij geen contract heeft. Het is evenwel mogelijk dat Sibelga na deze datum een periode van 21 dagen voorziet om de klant in staat te stellen zijn situatie te regulariseren².

Info: de kosten voor afsluiting van de meter worden niet in rekening gebracht aan klanten die tijdens de winterperiode energie van Sibelga geleverd kregen.

Als klanten in deze situatie toch kosten voor de afsluiting aangerekend krijgen (die worden steeds gefactureerd door de leverancier), dan moet er een annulering worden gevraagd (omdat de nieuwe regels van toepassing zijn sinds 01/10/2018).

Onthoud daarentegen dat de kosten voor het heropenen van de meters kunnen worden aangerekend op het moment dat de meters weer worden geopend.

We raden jullie dus aan om extra goed op te letten op het einde van deze winterperiode.

Hoe kan je reageren?

De beste oplossing voor het gezin, is dat het binnen de opzegtermijn een contract afsluit bij een nieuwe leverancier, een procedure die “Supplier switch after end of contract” wordt genoemd.

In sommige gevallen weigert de nieuwe leverancier om deze procedure te volgen en stelt hij een “supplier switch” voor. In dat geval wordt dezelfde procedure gevolgd als wanneer het gezin van leverancier verandert en de levering door de nieuwe leverancier begint pas na een termijn van ten minste 21 dagen.

In noodgevallen kan aan de leverancier een “Secured Cancel” worden gevraagd, waardoor het gezin de procedure tijdens de “frozen period” kan annuleren. We raden deze praktijk niet aan en kunnen niet garanderen dat de aanvraag zal worden goedgekeurd.

[1] Art. 25 octies, §6 al.2 van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Art. 20 sexies §6 al. 2 van de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
[2] Informatie gedeeld tijdens het Waakzaamheidsnetwerk van 21/11/2018 – Toepassing van de nieuwe bepalingen van de Ordonnanties Energie inzake bescherming van huishoudelijke afnemers.