< Terugkeer

Onze technische pool krijgt versterking

Geplaatst op: 14/11/2019 - Bijgewerkt: 11/12/2019

Begeleiding door een technisch adviseur

Ihsan, in een vorig leven nog verwarmingsinstallateur, is onlangs het team van het Steunpunt komen vervoegen.

Zijn taak bestaat erin om jullie te helpen bij technische vragen en om jullie te begeleiden bij huisbezoeken. Dankzij zijn uitgebreide kennis kan hij licht werpen op technische problemen op het vlak van energie, zoals een vermoede diefstal van energie, waterlekken of inzicht in de werking van een installatie. Verder kan hij, samen met de maatschappelijk werker die het gezin begeleidt, huisbezoeken uitvoeren. Daarbij zal hij uiteindelijk een technisch advies geven maar hij zal zelf geen werken uitvoeren.

Als je van zijn diensten gebruik wil maken, bel dan onze permanentie op: 02/526.03.00.

We willen er bij deze ook nog even aan herinneren dat je voor situaties waarin geen specifieke technische expertise vereist is, altijd een beroep kan doen op ons team van energiebegeleiders.

Nieuw materiaal en instrumenten die je kan uitlenen

We hebben meetapparatuur aangekocht (CO-detector, hygrometer, infraroodthermometer, anemometer…). Alle instrumenten kunnen worden uitgeleend als hulp bij huisbezoeken. Om jullie op weg te helpen met het gebruik van deze instrumenten, hebben we een nieuwe opleiding uitgewerkt (die zal plaatsvinden tijdens onze volgende opleidingscyclus begin 2020). Hieronder vind je alvast de “gebruiksaanwijzingen” van de meetinstrumenten, die je ook kan terugvinden onder “Huisvesting” in de “toolbox”.

Nieuwe technische opleidingen

Naast de opleiding over het gebruik van de nieuwe meetapparatuur kan je in onze volgende cyclus tussen februari en juni 2020 ook terecht voor andere nieuwe technische opleidingen. Meer details hierover kan je vinden in het opleidingsprogramma (dat binnenkort op onze website zal verschijnen en dat ook in onze volgende nieuwsbrief wordt opgenomen).

Aarzel niet om contact op te nemen met onze permanentie voor meer informatie: 02/526.03.00.