< Terugkeer

Faq van de sectie water

Mijn watertoevoer werd afgesloten. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Eerst en vooral moet worden nagegaan waarom tot een afsluiting werd overgegaan. Gaat het om een afsluiting om technische redenen? Om veiligheidsredenen? Of omwille van niet-betaling?

Bij niet-betaling mag de watertoevoer enkel met toestemming van de vrederechter worden afgesloten. Ga zeker na of Hydrobru de procedure ter zake correct heeft gevolgd. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Als het gezin moeilijkheden heeft om zijn waterfactuur te betalen, kan het een beroep doen op het Sociaal Waterfonds. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Ik kan mijn energiefacturen niet betalen. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 23/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

  • Er zijn verschillende maatregelen die gezinnen kunnen helpen om de controle over hun energie-uitgaven te herwinnen.

Bij problemen met de betaling van de aardgas- en elektriciteitsfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina 
Fonds Gas en Elektriciteit (OCMW): lees deze pagina

Bij problemen met de betaling van de waterfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina
Tussenkomst van het Sociaal Waterfonds: lees deze pagina

  • Wanneer het gezin zijn factuur niet betaalt, moet de leverancier bepaalde procedures naleven die bedoeld zijn om de consument te beschermen.

Procedure bij niet-betaling van de aardgas- of elektriciteitsfactuur: lees deze pagina

Procedure bij niet-betaling van de waterfactuur: lees deze pagina

  • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten. Neem contact op met onze maatschappelijk consulent voor meer informatie hierover.