< Terugkeer

Winterperiode: sociale maatregelen, voorzorgen en reflexen

Geplaatst op: 07/11/2016 - Bijgewerkt: 29/11/2016

De winter is een bijzonder zware periode voor mensen die in energiearmoede leven. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de sociale maatregelen die in deze periode van kracht zijn, maar ook om de nodige voorzorgen te nemen om de mogelijke gevaren van de verschillende verwarmingssystemen te voorkomen. Enkele kleine aanpassingen en goede reflexen kunnen bovendien ook zorgen voor meer comfort in een woning.

1.     Sociale maatregelen

Afsluitingsvrije winterperiode:

Wanneer een vrederechter beslist om een contract te ontbinden, leidt dit ertoe dat de toevoer van aardgas en elektriciteit wordt afgesloten.

  • Als de beslissing om het contract te ontbinden wordt genomen tussen 1 oktober en 31 maart, staat Sibelga tot het einde van de winterperiode in voor de levering van aardgas en elektriciteit aan het gezin. Het verbruik wordt door Sibelga gefactureerd aan het sociaal tarief. Tenzij het gezin een nieuwe leverancier heeft gevonden, zal Sibelga na afloop van de winterperiode overgaan tot de afsluiting van de meters.

Als één van uw gebruikers zich in een dergelijke situatie bevindt, is het belangrijk dat hij een nieuwe leverancier vindt voordat de winterperiode afloopt (31 maart). Anders loopt hij het risico dat zijn energietoevoer de dag erna wordt afgesloten.

  • Als de weersomstandigheden streng zijn, kan de regionale overheid besluiten om de periode waarin niet mag worden afgesloten tot na 31 maart te verlengen.

Winterlevering:

Wanneer de energietoevoer werd afgesloten voor 1 oktober, is er geen verplichting om energie te leveren.  In sommige gevallen kan het OCMW echter van Sibelga eisen dat die tijdens de winterperiode aardgas of elektriciteit levert aan particuliere gezinnen, wanneer het van mening is dat de menselijke waardigheid wordt aangetast. Het verbruik is niet gratis. Het wordt gefactureerd aan het sociaal tarief.

2.     Voorzorgen met betrekking tot de installatie

Nu de winter voor de deur staat, beginnen mensen hun woning ook te verwarmen.  Om risico’s te vermijden en een onnodig hoog verbruik te voorkomen, is het belangrijk de gebruikers eraan te herinneren om hun ketel te laten onderhouden en hun hun radiatoren te ontluchten.

Wees bij de herstart van de ketel beducht voor het risico op koolmonoxidevergiftiging (CO). Jaarlijks worden in België zo’n duizend mensen het slachtoffer van CO-vergiftiging, waarvan er een twintigtal overlijden. Het gevaar doet zich met name vaak voor bij gasboilers zonder rookgasafvoer en bij bijverwarmingen op petroleum, maar bestaat ook wanneer het verwarmingssysteem en/of de afvoer ervan defect is.  Een eerste aanwijzing van een defect systeem: als de vlam van de boiler geel is, produceert het toestel te veel CO.

De symptomen van CO-vergiftiging zijn misselijkheid, hoofdpijn of overmatige vermoeidheid wanneer de verwarming aan staat. Ze verdwijnen snel wanneer je de woning verlaat. Als één van uw gebruikers deze symptomen vertoont, moet de installatie zo snel mogelijk worden gecontroleerd door een specialist (de lijst vindt u op de website van Leefmilieu Brussel).

Voor meer informatie over CO: http://www.antigifcentrum.be/koolstofmonoxide

3.     Aanpassingen en reflexen

Er zijn een aantal goede reflexen waardoor de warmte tijdens de winterperiode, wanneer er wordt verwarmd, binnenshuis te houden. Als het relevant is (dit hangt af van het gezin en het type woning), kunt u uw gebruikers het volgende aanbevelen:

  • zodra het donker wordt, de luiken en de gordijnen sluiten (let op dat de gordijnen niet voor de radiator vallen);
  • controleren of de ramen en deuren goed winddicht zijn. Indien nodig moeten de dichtingen van de ramen worden vervangen en moet een “tochthond” voor de deur worden geïnstalleerd (als die aan de deur wordt vastgemaakt met een punaise, hoef je hem bovendien niet de hele tijd terug op zijn plaats te leggen);
  • geen zetels of andere meubels voor de radiatoren plaatsen, om een goede circulatie van de warme lucht te behouden en het verwarmingssysteem te optimaliseren;
  • voor wie handig is: een reflecterend paneel achter de radiatoren plaatsen (behalve bij scheidingswanden).

Het Energiehuis voert gratis een energie-audit en een aantal kleine interventies uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Energiehuis.

We willen er ook nog eens op wijzen dat het belangrijk is om het huis goed te verluchten (10 min., tweemaal per dag) als de woning niet over een mechanische ventilatie beschikt. Vochtige lucht is namelijk moeilijker te verwarmen en verbruikt dus meer energie.