< Terugkeer

De energiecheque

Geplaatst op: 23/12/2021 - Bijgewerkt: 07/07/2022

Binnenkort zal elk gezin dat op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit, een “energiecheque” ontvangen[1].

Deze cheque is een van de vele maatregelen die de federale regering heeft genomen om de impact van de stijgende energieprijzen op consumenten in moeilijkheden te bestrijden.

Het gaat om een forfaitair bedrag van 80 euro dat automatisch door de elektriciteitsleverancier wordt terugbetaald in de vorm van een creditnota, zonder dat de consument hiervoor contact moet opnemen met de leverancier. De leverancier moet dit bedrag terugbetalen en mag dit niet verrekenen met een factuur of een eventuele reeds bestaande schuld.

De terugbetaling gebeurt normaal voor 15 februari 2022. Als de consument in de tussentijd van leverancier is veranderd, zal dit bedrag worden terugbetaald door de leverancier die hij had op 30 september 2021. Als de terugbetaling niet voor eind februari is gebeurd, raden we u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de betreffende leverancier.

Opgelet: als de consument op 30 september 2021 niet genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit maar dit tarief later met terugwerkende kracht heeft verkregen, dan komt hij helaas niet in aanmerking voor deze terugbetaling.

 

 

[1] Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt