< Terugkeer

Faq van de sectie verbruik

Ik heb een stroombegrenzer. Ik stel vast dat de zekeringen regelmatig springen. Is dat normaal?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Wanneer een elektriciteitsmeter is uitgerust met een stroombegrenzer, dan kan het gebeuren dat de zekeringen springen. Als meerdere toestellen die veel energie verbruiken tegelijk werken, kan het dat het (beperkte) geleverde vermogen niet volstaat om de goede werking van al die toestellen te garanderen.  Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW aan Sibelga vragen om het vermogen van de begrenzer te verhogen.

Meer informatie over de stroombegrenzer vindt u op deze pagina.

Ik heb een heel hoge elektriciteits-/ aardgasfactuur ontvangen. Hoe moet ik reageren?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren.

 • Analyseer de factuur samen met het gezin om te achterhalen waarom het bedrag zo hoog is. Lees de praktische fiche over de analyse van een aardgas- en/of elektriciteitsfactuur.
 • Wanneer de factuur een onregelmatigheid bevat (geraamde meterstand, foutieve of ontbrekende gegevens, enz.), dan moet u contact opnemen met de leverancier om de situatie recht te zetten. Maak ook van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen te stellen aan de leverancier.
 • Als na verduidelijking en eventuele rechtzetting blijkt dat het gefactureerde bedrag correct is, dan kan het gezin, in geval van betalingsmoeilijkheden, met de leverancier een afbetalingsplan overeenkomen. Er kan mogelijk ook beroep worden gedaan op financiële steun van het OCMW.
 • Als het gezin, na verduidelijking en eventuele rechtzetting, het door de leverancier gefactureerde bedrag betwist, dan kan het zich richten tot de “klachtendienst” van de leverancier.
 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze maatschappelijk consulent.

Wacht niet om actie te ondernemen!
De leverancier zal minder geneigd zijn om een afbetalingsplan toe te staan, als het gezin niet op zijn briefwisseling antwoordt.

Hoe kan ik de oorsprong van een te hoog verbruik achterhalen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Neem ’s avonds voor het slapengaan de meterstanden op. Neem de volgende ochtend opnieuw de meterstanden op voordat u gelijk welk toestel gebruikt. Als de meterstanden niet dezelfde zijn, is er mogelijk ergens een lek.
 • Bind de strijd aan met energieverslindende toestellen. Sommige toestellen verbruiken enorm veel energie als ze aan staan.
 • Er is mogelijk een administratieve fout geslopen in de opgenomen meterstanden of de meettoestellen (cijfer verkeerd overgenomen, geschatte meterstand,…). Daarom is het belangrijk dat er altijd iemand aanwezig is bij de opname van de meters of calorimeters en is het aangewezen om de meterstanden op hetzelfde moment op te nemen als de technicus. Bij een fout neemt u contact op met de leverancier of de beheerder van het gebouw om te vragen dat de fout wordt rechtgezet.
 • Door de meterstanden regelmatig op te nemen, kan de evolutie van het verbruik goed worden opgevolgd.
 • Door de installaties regelmatig te controleren en onderhouden, kan energie worden bespaard.

 

Heb ik recht op gratis kWh? Of op een korting voor grote gezinnen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen korting voor grote gezinnen of levering van gratis kWh.

Het is altijd nuttig om samen met de gebruiker na te gaan:

 • of zijn contract afgestemd is op zijn verbruiksprofiel. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
 • of zijn verbruik redelijk is. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
Is mijn energieverbruik “normaal”?

Geplaatst op: 24/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Om deze vraag te beantwoorden, kan het reële verbruik van het gezin vergeleken worden met een referentieverbruik. Het referentieverbruik is een schatting van het gemiddelde verbruik van een gezin in een situatie die vergelijkbaar is met die van het betrokken gezin.

Op deze pagina leest u hoe u het reële verbruik van het gezin kunt bepalen.
Op deze pagina vindt u het referentieverbruik.

Ik kan mijn energiefacturen niet betalen. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 23/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

 • Er zijn verschillende maatregelen die gezinnen kunnen helpen om de controle over hun energie-uitgaven te herwinnen.

Bij problemen met de betaling van de aardgas- en elektriciteitsfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina 
Fonds Gas en Elektriciteit (OCMW): lees deze pagina

Bij problemen met de betaling van de waterfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina
Tussenkomst van het Sociaal Waterfonds: lees deze pagina

 • Wanneer het gezin zijn factuur niet betaalt, moet de leverancier bepaalde procedures naleven die bedoeld zijn om de consument te beschermen.

Procedure bij niet-betaling van de aardgas- of elektriciteitsfactuur: lees deze pagina

Procedure bij niet-betaling van de waterfactuur: lees deze pagina

 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten. Neem contact op met onze maatschappelijk consulent voor meer informatie hierover.