Voorkom dat uw gas- of elektriciteits- toevor wordt afgesloten. Er is hulp beschikbaar!

Mis à jour le : 24/03/2021

Op 01/06/2021 is de afsluitingsvrije winterperiode voor gasen elektriciteit afgelopen! De maatregelen die in het kader van de covidpandemie werden genomen om afsluitingen te verbieden, werden tot op heden niet verlengd. Deze uitschakeling kan een groot aantal afsluitingen  veroorzaken.

Waarop moet je letten?

  • Heb je geen contract bij een commerciële leverancier?
  • Heeft de rechter beslist dat de toever mag worden afgesloten?
  • Heb je hulp nodig om een nieuw contract af te sluiten? Weet je niet of je een contract hebt?
  • Kunt u uw rekeningen niet betalen?

Je kan contact opnemen met InforGasElek – 02 209 21 90  info@gazelec.info GRATIS

Vraag hulp aan het OCMW in je gemeente: 02 529 96 19 – cutt.ly/CPAS-OCMW

Alle informatie is te vinden op de pagina: https://www.socialenergie.be/nl/pas-op-voor-de-afsluitingen/. Daar vind je eveneens de campagne “Pas op voor de afsluitingen”: flyers en affiches die je in je netwerk kan verspreiden en al het mogelijke advies om het risico op een afsluiting tot het minimum te beperken.

Heb je vragen? Hulp nodig? Bel het gratis nummer voor sociale begeleiding : 0800 35 243

* Wat de watertoevoer betreft, zijn afsluitingen niet toegelaten zolang de gezondheidsmaatregelen van kracht zijn.

Een initiatief van Steunpunt SocialEnergie en Infor GazElec met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel